INEES

Introduction to EU Education for Secondary Schools

 

INEES

Welcome to Project INEES

The INEES project represents an innovative method of familiarizing teachers and students in secondary schools with the process of European integration, the EU institutions and mechanisms, and raising the entire society’s awareness of the EU through their mutual cooperation and debate.

 

Gostovanje dr Nataše Papić – Blagojević na RTV-u

Učešće na XXVI skupu Trendovi razvoja

              Na XXVI skupu Trendovi razvoja: “Inovacije u modernom obrazovanju” http://www.trend.uns.ac.rs/?r, održanom na Kopaoniku u periodu od 16-19.2.2020.god., prezentovan je rad “Učenje na daljinu: studija slučaja EUTutor inovativne edukativne platforme” (Inovacije u modernom obrazovanju – zbornik radova).

            Predstavnici projektnog tima dr Jelena Damnjanović i dr Nataša Papić-Blagojević predstavile su rad kao jedan od prvih rezultata projekta. U radu je istaknut značaj učenja na daljinu, prednosti i nedostaci ovog vida učenja, kao i idejno rešenje edukativne platforme EUTutor.

KICK-OFF MEETING

            U okviru realizacije Jean Monnet projekta “Introduction to EU: Education for Secondary Schools – INEES“ u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu 05.02.2020. godine održan je Kick-off sastanak.

            Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima: dr Nataša Papić-Blagojević, rukovodilac projekta, dr Ana Jovičić Vuković, dr Ivana Jošanov-Vrgović, dr Biljana Stankov i Dragana Tomašević. Na kick-off sastanaku izvršena je raspodela radnih zadataka, napravljen spisak srednjih škola u kojima će se održavati seminari „Na putu ka Evropskoj uniji-izazovi i mogućnosti“ i EU Info dani za učenike srednjih škola.

            U prvim mesecima realizacije projekta predviđena je izrada promotivnih materijala, promovisanje i medijsko praćenje seminara, priprema priručnika, video materijala, informisanje o mogućnostima i sadržajima koji će biti prezentovani na EUTutor edukativnoj platformi i sajtu projekta.

Anketiranjem srednjoškolaca, prilikom održavanja EU Info dana, prikupiće se značajne informacije o njihovom mišljenju i stavovima o Evropskoj uniji i evropskim integracijama, a dobijeni rezultati će se nadalje koristiti u istraživačke i naučne svrhe.

           

 

 

 

 

 

Vision

Our vision is to raise awareness and improve knowledge about European Union of teachers, secondary school students and civil society in Republic of Serbia.

Mission

Our mission is to introduce a modern way of educating the population about the European Union, to familiarize teachers and secondary school students with the process of European integrations, the EU institutions and their mechanisms, and to raise awareness of the EU among the wider community through their mutual cooperation and debate.

QUESTIONNAIRE

 
 
 

 

The questionnaire is designed to provide information on young people’s views on the European Union.
The research is being conducted by Novi Sad School of Business within the Erasmus + Jean Monnet project: Introduction to the EU – Education for Secondary Schools (INEES) funded by aEACEA, EU.

OUR TEAM

Nice to meet you

NATAŠA PAPIĆ-BLAGOJEVIĆ, PhD

Project Coordinator

JELENA DAMNJANOVIĆ, PhD

Professor – International Economics

MIROSLAV N. JOVANOVIĆ, PhD

Professor – International Economics

JOVAN NJEGIĆ, PhD

Web developer

BILJANA STANKOV, PhD

Lecturer – International Economics

IVANA JOŠANOV VRGOVIĆ, PhD

Event coordinator

ANA JOVIČIĆ VUKOVIĆ, PhD

Research coordinator

DRAGANA TOMAŠEVIĆ, MA

Dissemination coordinator