Naučno-stručna konferencija „EU za mlade – izazovi i mogućnosti”

Najava održavanja naučno-stručne konferencije na RTV 2

Gostovanje dr Nataše Papić-Blagojević na RTV

Gostovanje dr Nataše Papić-Blagojević na RTV

26.08.2022.