Naučno-stručna konferencija „EU za mlade – izazovi i mogućnosti”

Najava održavanja naučno-stručne konferencije na RTV 2