INEES

Introduction to EU Education for Secondary Schools

 

INEES

Welcome to Project INEES

The INEES project represents an innovative method of familiarizing teachers and students in secondary schools with the process of European integration, the EU institutions and mechanisms, and raising the entire society’s awareness of the EU through their mutual cooperation and debate.

 

Učešće na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji

Članovi projektnog tima dr Jelena Damnjanović, dr Nataša Papić-Blagojević i dr Ana Jovičić Vuković 10.12.2020. godine učestovovali su na onlajn međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of economic integration“ koju je organizovala Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Tom prilikom, prezentovana su dva rada kao rezultat rada na projektu: “The challenges of the Republic of Serbia EU accession – Youth perspectives” i “Youth knowledge about EU topics – Evidence from the Republic of Serbia”. 

Book of Abstracts 2020.

Erazmus dani u Visokoj poslovnoj školi

Žan Mone tim Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu organizovao je Erazmus dane #Erasmusdays

U četvrtak, 15.10. 2020. god., Žan Mone tim Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu organizovao je Erazmus dane #Erasmusdays. Svim zainteresovanim stranama, nastavnom i nenastavnom osoblju, studentima i medijima, koji su došli da podrže ovaj događaj, prezentovani su ciljevi projekta sa fokusom na pružanje informacija o seminarima i EU Info danima koji će biti održani u srednjim školama širom Srbije.

ERASMUS info day

Događaj pod nazivom INEES Info dan biće održan u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, 15. oktobra 2020. godine, od 11 do 13 časova. Događaj je koncipiran u vidu informativnog dana na kojem će članovi tima INEES projekta predstaviti ključne ciljeve, značaj i aktivnosti konkretnog projekta, ali i Žan Mone programa. Svi posetioci dobiće više informacija o mogućnostima korišćenja inovativne web platforme EUTutor, kao i seminarima i EU Info danima koji će biti organizovani u srednjim školama širom Srbije.

https://www.erasmusdays.eu/event/inees-info-day/

Vision

Our vision is to raise awareness and improve knowledge about European Union of teachers, secondary school students and civil society in Republic of Serbia.

Mission

Our mission is to introduce a modern way of educating the population about the European Union, to familiarize teachers and secondary school students with the process of European integrations, the EU institutions and their mechanisms, and to raise awareness of the EU among the wider community through their mutual cooperation and debate.

QUESTIONNAIRE

 
 
 

 

The questionnaire is designed to provide information on young people’s views on the European Union.
The research is being conducted by Novi Sad School of Business within the Erasmus + Jean Monnet project: Introduction to the EU – Education for Secondary Schools (INEES) funded by aEACEA, EU.

OUR TEAM

Nice to meet you

NATAŠA PAPIĆ-BLAGOJEVIĆ, PhD

Project Coordinator

JELENA DAMNJANOVIĆ, PhD

Professor – International Economics

MIROSLAV N. JOVANOVIĆ, PhD

Professor – International Economics

JOVAN NJEGIĆ, PhD

Web developer

BILJANA STANKOV, PhD

Lecturer – International Economics

IVANA JOŠANOV VRGOVIĆ, PhD

Event coordinator

ANA JOVIČIĆ VUKOVIĆ, PhD

Research coordinator

DRAGANA TOMAŠEVIĆ, MA

Dissemination coordinator