EU Tutor

Slider

O EU TUTOR-u

Dobrodošli na EU Tutor

Edukativna platforma EU Tutor kreirana je sa ciljem da obezbedi bazu otvorenih resursa za učenje i usavršavanje za online, kombinovano i učenje na daljinu o temama u vezi sa Evropskom Unijom.

Vizija

EU Tutor će obezbediti široku diseminaciju informacija na nacionalnom i regionalnom nivou i omogućiti pristup obrazovnim materijalima i nastavnicima i učenicima i široj javnosti koja je zainteresovana za teme u vezi sa EU.

Misija

Veb platforma EUTutor će osigurati postojanje otvorenih obrazovnih resursa koji će podstaći fleksibilnije i kreativnije načine učenja za studente, profesionalce, kreatore politika i šire stanovništvo, u cilju podizanja svesti i poboljšanja znanja o Evropskoj uniji.

Iskustva

Odličan kurs za upoznavanje mladih sa vrednostima Evropske Unije

Bane Bolesnikov

Učenik

Veoma koristan projekat, kako za mlade, tako i za njhove nastavnike i profesore.

Mihajlo Antonijević

Professor

Veoma korisne informacije o mogućnostima EU za mlade

Sanja Petrović

Nastavnik