EU Tutor

Slider

Na putu ka EU – izazovi i mogućnosti

Seminar za nastavnike srednjih škola i EU Info dan za učenike srednjih škola

Seminar će biti organizovan u srednjim školama u Srbiji u okviru kog će  učestvovati od pet do  10 nastavnika različitih iz različitih predmeta/oblasti.

Po završetku seminara biće organizovan događaj pod nazivom EU Info Dan za učenike srednjih škola. Tom prilikom će predavači, stručnjaci za različite teme o EU, predstaviće cilјeve i važnost projekta, različita pitanja koja se tiču EU i podstaći će studente da koriste veb platformu EUTutor za dalјe znanje.

Teme EU Info dana za srednjoškolce:

  • O INEES-u
  • Uvod u EU (vrednosti, institucije, mehanizmi)
  • EU za mlade (šanse za obrazovanje, mobilnost, zapošlјavanje)
  • Edukativna veb platforma EUTutor kao platforma za samostalno osposoblјavanje za EU pitanja

Po završetku seminara učesnici – nastavnici će biti u mogućnosti da razumeju  motive i faze razvoja procesa evropskih integracija, da procene značaj i efekte uspostavljanja i razvoja zajedničkog tržišta EU, da objasne funkcionisanje najznačajnijih zajedničkih politika EU: poljoprivredne, trgovinske, monetarne i politike konkurencije, prepoznaju važnost i uspostave odnos između najvažnijih institucija i procesa odlučivanja u EU,  da otkriju značaj procesa proširenja EU i da ga dovedu u vezu sa položajem Srbije u predpristupnom procesu, kao i da ocene važnost kriterijuma koje bi Srbija trebalo da ispuni u procesu pristupanja Evropskoj Uniji.

U okviru EU Info dana, koji će biti održan u konkretnoj srednjoj školi, učenici će biti informisani o ciljevima, značaju i aktivnostima Žan Mone projekta, odnosno dobiće informacije o značaju priključivanja Srbije EU i biće upućeni na korišćenje web platforme EUTutor. Na ovaj način biće obezbeđeno dalje širenje znanja i informacija o temama u vezi EU među srednjoškolskom populacijom.

Seminar se organizuje sa sa cilјem da se kroz zanimlјiva predavanja eksperata i diskusiju obezbedi sticanje i proširivanje postojećih znanja o Evropskoj uniji, kao podsticanje i motivisanje nastavnika srednjih škola da u okviru predmeta koji su im povereni, informišu mlade i podstaknu ih na razmišlјanje o Evropskoj uniji.