KICK-OFF MEETING

            U okviru realizacije Jean Monnet projekta “Introduction to EU: Education for Secondary Schools – INEES“ u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu 05.02.2020. godine održan je Kick-off sastanak.

            Sastanku su prisustvovali članovi projektnog tima: dr Nataša Papić-Blagojević, rukovodilac projekta, dr Ana Jovičić Vuković, dr Ivana Jošanov-Vrgović, dr Biljana Stankov i Dragana Tomašević. Na kick-off sastanaku izvršena je raspodela radnih zadataka, napravljen spisak srednjih škola u kojima će se održavati seminari „Na putu ka Evropskoj uniji-izazovi i mogućnosti“ i EU Info dani za učenike srednjih škola.

            U prvim mesecima realizacije projekta predviđena je izrada promotivnih materijala, promovisanje i medijsko praćenje seminara, priprema priručnika, video materijala, informisanje o mogućnostima i sadržajima koji će biti prezentovani na EUTutor edukativnoj platformi i sajtu projekta.

Anketiranjem srednjoškolaca, prilikom održavanja EU Info dana, prikupiće se značajne informacije o njihovom mišljenju i stavovima o Evropskoj uniji i evropskim integracijama, a dobijeni rezultati će se nadalje koristiti u istraživačke i naučne svrhe.

           

 

 

 

 

 

No comments yet! You be the first to comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *