EU Tutor

Slider

EU za mlade – izazovi i mogućnosti

Konferencija

Konferencija “EU za mlade – izazovi i mogućnosti” ima za cilj da razvije dijalog između učesnika, odnosno srednjoškolskih institucija koje će predstavljati nastavnici, akademske zajednice, predstavnika vladinog sektora, nevladinog sektora i drugih zainteresovanih strana.

Teme panela i učesnici konferencije ukazaće na najznačajnije aspekte procesa pridruživanja i razmotriće dalje korake za uključivanje mladih u promene koje slede na putu evropskih integracija, kao i na značaj izučavanja tema o EU na svim nivoima obrazovanja. Otvaranjem diskusije, kao jedne od sastavnih delova Konferencije, doprineće se argumentovanom približavanju evropskih vrednosti mladima i drugim zainteresovanim stranama u pogledu nastavka njihovog obrazovanja, usavršavanja, unapređenja socijalnog života i zapošljavanja koje će doneti članstvo EU.

Konferencija će omogućiti širenje informacija o evropskim vrednostima i podizanje svesti o važnosti pristupanja Srbije EU. Takođe će se otvoriti diskusija o važnosti implementacije tema vezanih za EU ​​u nastavne planove i programe srednjih škola.

Mogućnosti za uklјučivanje mladih u promene koje će se dogoditi na putu integracije Srbije  analiziraće se u diskusiji i završnim razmatranjima.  Teme o kojima će se raspravlјati na panelima će takođe uklјučivati mogućnosti koje će otvoriti pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, a koje se odnose na nastavak obrazovanja, profesionalni razvoj, pobolјšanje društvenog života i zapošlјavanja, kao i druge teme od interesa za mlade.

Zaklјučci konferencije biće predstavlјeni u e-publikaciji koja će biti dostupna na veb platformi EUTutor na srpskom i engleskom jeziku.

TEME

  • Teme o Evropskoj uniji u srednjim školama
  • Mladi, obrazovanje i zapošlјavanje
  • Srbija kao kandidat za EU: mogućnosti za mlade
  • Volonterizam, kultura i sport

VAŽNI DATUMI

Konferencija će se održati 20.5.2021. u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu.