EU Tutor

Slider

Stavovi srednjoškolaca o Evropskoj uniji (EU) i evropskim integracijama

Upitnik

Istraživanje

Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik sa ciljem da pruži podatke o stavovima mladih o Evropskoj uniji.

 

Istraživanje sprovodi Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu u okviru projekta Erasmus+ Jean Monnet: Introduction to EU – Education for secondary schools (INEES) finansiranog od strane EACEA, EU.

CILJ I ZNAČAJ ISTRAŽIVANJA

U Srbiji su tokom prethodnih godina sprovedena brojna istraživanja na temu EU u kojima su učestvovali mladi: Stavovi mladih o društveno političkim prilikama u Srbiji, istraživanje javnog menjnja, CeSID, Centar za Novu politiku i Friedrich Ebert Stiftungmart (2012), Stavovi mladih o EU, Evropski pokret u Srbiji i Forum mladih (maj 2015), Evropska orijentacija građana, ispitivanje javnog mnjenja, Serbian European Intergration Office (decembar 2016.), Stav građana Srbije prema Evropskoj Uniji, Ninamedia research (mart 2017), Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o spoljnoj politici Srbije, Centar za međunarodnu javnu politiku, Beograd (2017). Uprkos strateškom opredeljenju Republike Srbije za članstvo u EU, podrška evropskim integracijama godinama varira. Poslednje istraživanje sprovedeno u martu 2017. godine ukazuje da postoji minimalni porast podrške evropskim integracijama, ali istovremeno se smanjuje spremnost građana da na referendumu glasaju za pridruživanje Srbije EU. Posebno je značajno da je primetan porast evroskepticizma kod mladih ljudi starosti 18 do 29 g.

Jedino istraživanje koje je do sada izvršeno, a koje daje relevantne podatke u kontekstu INEES projekta, sprovelo je Studentsko udruženje BEUM uz podršku Delegacije EU u RS i EU info centra pod nazivom: “Istraživanje o informisanosti učenika beogradskih srednjih škola o EU”. Istraživanje je sprovedeno 2014 god. na reprezentativnom uzorku od 1038 učenika iz 30 beogradskih srednjih škola. S obzirom da dalja istraživanja o stavovima o EU srednjoškolske populacije na teritoriji Srbije nisu sprovedena, nameće se potreba za predloženim istraživanjem.

Istraživanje će biti sprovedeno u srednjim školama na teritoriji Srbije.

Procena znanja i informisanosti srednjoškolaca o EU vršiće se obradom i analizom prikuplјenih podataka i donošenjem zaklјučaka. Pokazatelј uspeha biće broj ispitanika (više od 600 učenika).